Get your business listed on Winalist for free

Make your experiences visible and help visitors from all over the world book them online easily.

Add your experience
Free registration. No engagement

Free registration. No engagement

Listing your business on Winalist is free. We only get paid when we send you visitors

Be more visible

Be more visible

Reach 15,000 new potential customers each month

No more no-shows

No more no-shows

Visitors that book through Winalist must pre-pay their booking, avoiding non presentation

Join more than 650 hosts already on Winalist

Welcome your first visitors in 3 simple steps

Verify that your business can be listed on Winalist

You are a wine-tourism professional and offer one or more experiences, then there’s a lot of chances your business is eligible.

Create your account for free and add your experiences

There’s no registration fees to publish your experiences or events on Winalist. A service fee will be charged on each booking.

Welcome your first visitors through Winalist

Once your experience is published, visitors will be able to book it online. You will also be able to manage your schedule, availabilities and settings.

Add your experience
Easily manage your bookings

An efficient management tool thought for your type of business

Our schedule management tool was designed to help you manage visitors you receive. For that, we constantly improve our system and add needed features in order for you to save a lot of time.

Automatically receive your booking on your Exchange / Google / iCloud calendar

Automatically receive an email and SMS reminder of your upcoming bookings

Easily manage your bookings
Activate the booking confirmation option for your experiences
Remain flexible in your schedule

Activate the booking confirmation option for your experiences

At Winalist we know that handling your schedule can be complex. We developped a system allowing you to open all your timeslots and receive booking request that you will be able to accept, refuse or suggest another suitable visit time for you.

Ready to list your business on Winalist? 👏

Registration is really simple, you will need about 15 minutes to get started. Your first experience will be online within 24 hours.

Add your experience

Winalist is a licenced tour operator and can include your experiences in stays

More than a simple website, Winalist offers its hosts experiences through full package for visitors that want a custom wine tour.

Add experience booking to your site

Add your experience to your website easily with a simple code

Benefit from our booking and pre-payment system, add it to your website easily. Your visitors will then be able to book your experiences through a simple and well-designed process.

Add your experience to your website easily with a simple code
Online pre-payment of bookings by worldwide visitors
Avoid visitors no-shows

Online pre-payment of bookings by worldwide visitors

All visitors must pre-pay their booking on Winalist making sure for you that you’ll get paid and that the visitor is really coming. You will be able to define cancellation policies for each of your experiences.

Ready to list your business on Winalist? 👏

Registration is really simple, you will need about 15 minutes to get started. Your first experience will be online within 24 hours.

Add your experience
Add your experience

Frequently Asked Questions

We know that some of you might have some more questions
so we tried to answer them the best way

Vilken typ av företag kan registrera sig på Winalist? +

Om ditt företag erbjuder en eller flera erfarenheter för att hjälpa människor att upptäcka och lära sig om vin, din vinregion eller andra vinrelaterade ämnen, är du välkommen till Winalist.

Som exempel här är en lista över några företag: vingårdar, vinbarer med smakprovningar, vinmuseum, guidade turer, ...

Vad är Winalist serviceavgift? +

För att hjälpa Winalist att fungera korrekt och för att täcka kostnaderna för de produkter och tjänster vi tillhandahåller, såsom kundsupport, tar vi ut en serviceavgift när en bokning är effektiv.


Avgift för värdtjänst

Vi debiterar värdar som erbjuder upplevelser en serviceavgift. De beräknas utifrån upplevelsens pris och dras automatiskt av från de månatliga betalningarna.


Kundavgift

Vi debiterar för närvarande inte en kundserviceavgift för bokningsupplevelser.


Momsavgifter på serviceavgifter

Beroende på lagstiftningen i relevant jurisdiktion kan moms tas ut utöver värd- och gästserviceavgifterna. Serviceavgiften inkluderar eventuella momsavgifter.

Hur man registrerar sig på Winalist +

Att registrera sig hos Winalist är enkelt och kommer att kräva cirka 30 minuter av din tid.

Genom att klicka på knappen "lägg till din upplevelse" måste du skapa ett konto (eller fortsätta med det konto som du har anslutit till). Du måste sedan fylla i en kort form av några sidor så att vi kan förkonfigurera ditt konto.

När villkoren har accepterats kommer du att kunna komma åt din instrumentpanel eller så måste du ange ditt företagsnamn, tillhandahålla dina juridiska dokument (Kbis, kopia av identitetsdokument från kontohanteraren, chefens adressbevis) och ditt finansiella dokument (RIB).

När dessa element är klara och värdprofilen är klar kan du skapa din första upplevelse.

Varför måste jag ge dig juridiska handlingar för att registrera dig? +

Som ett företag baserat i Europa kräver det nya direktivet om betaltjänster (DSP2) som träder i kraft den 30 mars 2020 att vi ber alla våra gäster om information om företaget, men också den eller de personer som tar ut det på Winalist.

För att hantera alla våra finansiella flöden använder vi Stripe , ett internationellt bankföretag som gör det möjligt för oss att dela kundbetalningar i hälften mellan

- Winalist serviceavgifter och
- din omsättning.

Allt utan att göra insamling för tredje parts konto (insamling av det belopp som betalas av besökaren och sedan överföra en del av det till värdarna).

Denna bankoperatör ber oss från fall till fall om den information som krävs för att göra varje värdens konto i överensstämmelse. På din instrumentpanel och genom att klicka på "Uppdatera din juridiska information för att aktivera ditt konto" kommer du att ledas till ett frågeformulär som ber om din information:

• Företagets sociala anledning

• Företagsinformation (namn, typ, adress och kopia av registreringsformuläret)

• Information om företagets ägare och / eller kontohanteraren (namn, adress, position i företaget och kopia av identitetskortet på båda sidor)

• Bevis på adress för chefen

• Och eventuellt ytterligare information beroende på vilket land du är baserad i

Utan denna information kan vår bankoperatör inte verifiera ditt konto och vi kan inte aktivera bokningen av dina erfarenheter eller överföra pengar till ditt bankkonto.

Varför ber du om adressbevis för juridiska representanter eller chefer? +

Som en marknadsplats som samlar in betalningar och agerar som betrodd tredje part mellan värdar och besökare, behöver vi våra partners att följa KYC (Know Your Customer) proceduren. Detta består i att verifiera partners identitet och se till att de följer gällande antikorruptionslagar.

KYC kräver att vi samlar in och underhåller information om alla våra värdkontoinnehavare. Dessa krav kommer från våra tillsynsmyndigheter och är avsedda att förhindra missbruk av det finansiella systemet.

Den information Winalist måste samla in skiljer sig från land till land och inkluderar vanligtvis (men är inte begränsad till):

  • Personen som skapar Stripe-kontot
  • Verksamheten som är kopplad till Stripe-kontot
  • Alla individer som i slutändan äger eller kontrollerar den verksamheten

KYC-förfarandet omfattar även klienters integritet och hederlighet i samband med kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, men också i samband med kampen mot finansiella skattebedrägerier och förebyggande av identitetsstöld.

Hur fungerar betalningen av bokningsomsättningen? +

Varje åttonde i månaden får du genom överföring omsättningen för de tjänster som utförts föregående månad, beloppet för våra serviceavgifter dras redan från det netto som betalas.

Du får via e-post vid samma tillfälle en kommisfaktura där du hittar uppgifterna för alla tjänster, provisioner, antal personer etc. för din bokföring.

Now you know everything! Ready? 👏

Registration is really simple, you will need about 15 minutes to get started. Your first experience will be online within 24 hours.

Add your experience

Join our newsletter!

Each month, receive our free travel guides and tips for your next wine trip. Oh, and special offers too!